πŸ’ƒπŸ’ƒπŸ’ƒπŸŽΆπŸŽ΅

πŸ’ƒπŸ’ƒπŸ’ƒπŸŽΆπŸŽ΅

Remember this? NEON LIGHTS!! πŸ’ƒπŸ» @graciecalimag @iamfioruccia

Remember this? NEON LIGHTS!! πŸ’ƒπŸ» @graciecalimag @iamfioruccia

Happy 16th birthday, Pat! Kahit 16 ka na bawal ka pa din uminom. Pag graduate mo na ng college. Hanggang sa picture ka lang muna ngayon. Hahahah! Chase your dreams and be good ALWAYS! Eylebye

Happy 16th birthday, Pat! Kahit 16 ka na bawal ka pa din uminom. Pag graduate mo na ng college. Hanggang sa picture ka lang muna ngayon. Hahahah! Chase your dreams and be good ALWAYS! Eylebye

Hello to my two front teeth!! #throwbackthursdays

Hello to my two front teeth!! #throwbackthursdays

Dahil di nakaabot sa #throwbackThursdays #FlashBackFridays na lang. Me and Don Akot

Dahil di nakaabot sa #throwbackThursdays #FlashBackFridays na lang. Me and Don Akot

βœ”οΈβ˜‘οΈπŸ‘

βœ”οΈβ˜‘οΈπŸ‘

'Tis the season to be oinky falalala la la la la🎧πŸͺπŸ°πŸ›πŸπŸ–πŸ—πŸŸπŸ”πŸ€πŸ•πŸ»πŸΊπŸΈπŸŽ΅πŸŽΆ

'Tis the season to be oinky falalala la la la la🎧πŸͺπŸ°πŸ›πŸπŸ–πŸ—πŸŸπŸ”πŸ€πŸ•πŸ»πŸΊπŸΈπŸŽ΅πŸŽΆ

'Tis the season to be oinky falalala la la la la🎧πŸͺπŸ°πŸ›πŸπŸ–πŸ—πŸŸπŸ”πŸ€πŸ•πŸ»πŸΊπŸΈπŸŽ΅πŸŽΆ

'Tis the season to be oinky falalala la la la la🎧πŸͺπŸ°πŸ›πŸπŸ–πŸ—πŸŸπŸ”πŸ€πŸ•πŸ»πŸΊπŸΈπŸŽ΅πŸŽΆ

Surgery department winter wonderland Christmas party ❄️ (at Ariato, Il Terrazo)

Surgery department winter wonderland Christmas party ❄️ (at Ariato, Il Terrazo)

Noche Buena with my workmates. Merry Christmas everyone! Love, 4East Staff (at Female Surgical Ward)

Noche Buena with my workmates. Merry Christmas everyone! Love, 4East Staff (at Female Surgical Ward)